Friday, September 2, 2011

Yn y gorllewin, 30 Awst - 1 Medi


30 Awst, es ar fy mhen fy hun i Ynys Býr: Ychydig iawn o wynt ges i a'r môr yn llonydd dros ben ar y ffordd allan ac es heibio i'r Woolhouse Rocks lle roedd nifer o forloi. Es glocwedd o gwmpas Ynys Bŷr (y tro cyntaf i mi fynd y cyfeiriad hwnnw) a gweld llawer o forloi.

Gwersyllais yn Hendre Eynon ger Tý Ddewi y noson honno, a phadlo gyda Col a Sue E, a Nick K. o Boppit (Aberteifi i Barrog) ar Dydd Mercher 31 Awst. Gwelom ugeiniau o forloi. Llwyddom hefyd ddod o hyd i "Bwll y Wrach", sef yr enw ar gylch lle roedd to hen ogof wedi disgyn.

Y noson honno gwersyllais yn Poppit. Roedd y machlud yn rhyfeddol gan fod ffenestri llawer o dai ochr Gwbert yr aber yn adlewyrchu'r haul gymaint fel yr edrychent fel goleuadau coch llachar. Cerddodd (fi, C a S) i westy'r Webley gerllaw gan ddisgwyl bwyta yno (gan fod arwyddion y tu allan yn hysbysebu bod bwyd ar gael) ond pan gyrhaeddom cawsom wybod nad oedd bwyd ar gael yno y noson honno. Da i ddim. Es i nôl y car ac ymlaen â ni at yr White Hart Inn. Roedd yn 20.55 ond mynnon nhw ei bod yn 21.00 ac nad oedd bwyd ar gael gan ei bod yn 21.00. Da i ddim. Yn y diwedd cawsom sglodion o Landudoch (Bowens). Cymry yno, a bwyd da. Lwcus nad oedd hwyrach na 21.30 neu fe fyddem wedi bod allan o lwc eto.

Padlom o Aberporth i Boppit y diwrnod wedyn. Amneidiodd ddyn ar gwch atom ar y dechrau i ni fynd ato ac fe ofynnodd i ni beidio fynd ymlaen gan y byddem yn saethu taflegyrn am 14.00. Gan ei fod o gwmpas 12.30 dywedom y byddem yn mynd ymlaen gan y byddem o'r ffordd erbyn 14.00. Gwelom ddolffin ger Aberporth a ger y Mwnt. Er ein bod wedi sefyll am 14.00 i weld lansiad y taflegryn, welon ni ddim ond clywed ffrwydrad a sŵn y taflegryn (fel awyren) wedyn. A gwelom fabi morlo mawr mewn ogof ger Gwbert.

No comments: