Monday, October 24, 2011

Ynys Echni, Dydd Sul 16 Hydref

Taith arall i'r ynys hoff, ar fy mhen fy hun eto'r tro hwn. Gadewais Swanbridge'n gynnar am 08.40. Roedd yn llanw Spring a phan gyrhaeddais glanfa'r ynys doedd dim traeth ar ôl. Cerddais o gwmpas ond chwrddais i â neb, er i mi weld merch yn mynd allan o'r ffermdy. Arhosais i ddim yn hir. Oherwydd y llanw Spring, barnais y byddai'n well i mi adael yn gynnar fel bod llai o berygl y byddai'r gwynt yn erbyn y llanw'n cynhyrchu môr mwy garw nag y byddwn yn hoffi. Gadewais tua 40 munud ar ôl penllanw ac roedd y môr yn eithaf llonydd ar y dechrau ond aeth ychydig yn waeth ar ôl 30 munud o badlo. Taith braf arall wrth gwrs!
Neges Twitter a llun llong
Neges Twitter a llun o Swanbridge

Y llwybr:
map Google

No comments: