Monday, October 24, 2011

Kingsbridge, Sad-Sul 1-2 Hydref 2011


Es i gwrdd ag Eurion a Chris yn sioe canwio Caerwysg ble roedd E wedi trefnu cwrdd â dyn o Lundain, Paul, i drafod y syniad o badlo o gwmpas Prydain gydag e. Ar ôl rhyw awr gadewais a gyrru ymlaen i Kingsbridge. Ces bryd o fwyd yn y bar ar ben y cei a pharatoi fy mhethau i wersylla dros nos. Daeth y lleill, gadewais fy nghar wedi ei barcio ar stryd gerllaw, a gyrron ni ymlaen i Thurlestone Sands. Aethom ar y môr tua 17.30 a phadlo i'r dwyrain am ryw awr nes cyrraedd Bae Soar.
Gwersyllom dros nos yno, wedi codi ein pebyll ar y tir uwchben y traeth.
Bore yfory roeddem ar y dŵr am 07.45. Padlom ymlaen a chyrraedd Kingsbridge am 10.00, ryw awr cyn penllaw. Rhan fwyaf anodd y penwythnos oedd cadw ar dddihun wrth yrru adre.


Y llwybr:
map Google

No comments: