Monday, October 24, 2011

Neyland- Hwlffordd, Dydd Sul 23 Hydref 2011

Awgrymodd Andrew B y daith hon, lan Afon Cleddau. Roedd hi fod yn ddistyll yn Neyland tua 10 ac yn benllanw (rhwng Springs a Neap) tua 16.00. Parciais fy nghar yn Hwlffordd a gyrron ni i lawr i Neyland a pharcio ger y clwb hwylio. (Roedd yr afon yn llifo'n gryf yn Hwlffordd ac roeddwn yn gobeithio'n fawr na fyddai fel hynny pan gyrhaeddem yn ôl).

Roedd y gwynt yn eithaf cryf, F4 neu'n fwy o'r de de ddwyrain ac o'r herwydd, ar ein cefnau bron yr holl amser. 2 awr 35 munud o badlo ac fe gyrhaeddodd Hwlffordd. Roedd yr aber yn braf, yn enwedig yr holl adar, gwyddau'n bennaf ond ambell gylfinir, ger Milffwrdd Bach, a'r corsennau tal - 8 troedfedd? - ar ddwy ochr yr afon wrth nesáu at Hwlffordd. Dewis da o daith gyda'r tywydd oedd gennym.

No comments: