Sunday, May 29, 2011

Ynys Echni, 24 Ebrill 2011Es gyda Rob am daith fer. Daeth bad achub atom ar y ffordd yn ôl a holi lle roedd y cwch gwag. Eu cyfeirio at y 3 arall oedd wedi eu gweld yn gadael Swanbridge a mynd o gwmpas Ynys Rhonech. Pan oeddem yn ôl yn Swanbridge cwrddom â dau ohonynt, Stu a Taran, a dysgu bod y trydydd wedi ei daro'n sâl ar y ffordd yn ôl a bod RIB o'r Bae wedi ei gludo yn ôl gan adael y cwch oedd wedi ei achub wedyn gan y RNLI. Yr hanes gan Taran yma: Hanes Taran

No comments: