Sunday, May 29, 2011

Afon Taf, Dydd Sadwrn 19 Chwefror 2011

Taith oedd wedi ei threfnu gan un o ferched Padlwyr y Ddraig (Amber) oedd hon ac fe ddenwyd torf fawr. Hyd y cofiaf (a finnau'n cofnodi hon ar 29 Mai!) roedd Andy R, John O', Emlyn, Steve White a'i ffrind, Paul Mac, Nick B, tab Amber sef Rhys, Jon a Lewis,a llawer o rai eraill! Roedd y dŵr yn rhy uchel a dweud y gwir a'r afon wedi ei golchi allan. Rhannon ni'n ddau grŵp a dim ond yr ail aeth dros gored Rhadyr. Arweiniodd Nick B ni drosodd bron yn y canol. Yn fuan wedyn, trodd John O' drosodd ac fe achubais i fe. Ymhellach ymlaen, ymarferodd lawer nofio yn yr afon ychydig heibio i bont. Sai'n cofio dim arall!

No comments: