Sunday, May 29, 2011

Afon Wysg, Dydd Sul 20 Chwefror 2011

Taith o Dal-y-bont i Grughywel gyda Colin a Sue, John C a Gareth. Lefel y dŵr braidd yn isel. Dyma'r tro cyntaf erioed i mi lanio ar ochr dde'r afon uwchben y bont olaf.

No comments: