Sunday, May 29, 2011

Swanbridge, Dydd Sul, 6 Mawrth 2011

Oherwydd drewdod y tân yng Nghaerdydd, wedi padlo gyda Rob ar y môr o Swanbridge yn lle ar y Bae fel roeddwn wedi bwriadu. Prynhawn braf iawn. Roedd f'ysgwydd yn boenus am wythnosau ar ôl y daith hon. Rhaid fy mod wedi tynnu cyhyr neu rywbeth. O ganlyniad, gorffwysais e trwy beidio â phadlo eto am rai wythnosau.

No comments: